Biga Devlet Hastanesi Doktorları

Biga Devlet Hastanesi doktorları hakkında kısaca bilgiler vermeden önce; Biga Devlet Hastanesi ve Biga Devlet Hastanesi bölümleri konularında bilgiler vermek daha yerinde olacaktır. İlk olarak 1952 yılında faaliyete geçen Biga Devlet Hastanesi artan nüfus ve gelişen tıbbi teknolojilerinin paralelinde sürekli olarak kendisini yenileyerek bu günkü şeklini almıştır. Şöyle ki; 1952 yılında sadece 10 yataklı olarak hizmet vermekte iken 1977 – 1981 yılları arasında yeniden inşa edilmiş  ve yatak kapasitesi 110’a kadar çıkartılmıştır. Biga Devlet Hastanesinin 2014 yılında yeni hizmet binasının yapımına başlanmış, 2018 yılında da kurulan yeni poliklinikleri ile çevre halkına hizmet vermeye devam etmiştir.

Canakkale Biga Devlet Hastanesi

Bu gün Biga Devlet Hastanesi 43 farklı poliklinik ve 150 yataklı olarak hizmet vermektedir. Ayrıca 5 farklı alanda cerrahi müdahalede kullanılmak üzere ameliyathaneye sahiptir. Bunun yanında; Ultrasonografi, Tomografi, EMG – EEG, Mamografi, Manyetik Rezonans, Kemik Dansitometresi ve Panoramik Diş Röntgeni gibi tıbbi görüntüleme teknolojilerine de sahiptir. Bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile diyaliz üniteleri son yıllarda sunulmaya başlayan başlıca hizmetler arasında yer almaktadır. 

Biga Devlet Hastanesi Bölümleri

Kuruluşundan bu yana vermiş olduğu hizmetlerde uluslararası standartlara ulaşmak vizyonu ile hareket eden Biga Devlet Hastanesi bugün büyük ölçüde amacına ulaşmış olup, Biga Devlet Hastanesi doktorları bölümleri de bu misyon ve vizyon paralelinde hizmet vermektedir. 2023 yılı itibariyle Biga Devlet Hastanesi Bölümleri özetle aşağıdaki gibidir.

 • Kardiyoloji Polikliniği
 • Nöroloji Polikliniği
 • Üroloji Polikliniği
 • Ortopedi Polikliniği
 • Cildiye Polikliniği
 • Göğüs Hastalıklar Polikliniği
 • Enfeksiyon (İntaniye) Polikliniği
 • Psikiyatri Polikliniği
 • KBB (Kulak-Burun-Boğaz) Polikliniği
 • Kadın Hastalıkları Polikliniği
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği
 • Göz Hastalıkları Polikliniği
 • Diyabet Polikliniği
 • Alerji ve Odiyometri Polikliniği
 • Genel Cerrahisi Polikliniği
 • Beyin Cerrahisi Polikliniği
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği

Biga Devlet Hastanesi Doktorları

Poliklinik hizmetleri başta olmak üzere diğer sağlık hizmetlerinde de en uygun koşulları sağlamak adına Biga Devlet Hastanesi doktorları alanında uzman hekimlerden oluşmuştur. Bu doğrultuda bugün itibariyle Biga Devlet Hastanesi bünyesinde yaklaşık 60 uzman doktor bölge halkına hizmet vermektedir.

Biga Devlet Hastanesi Başhekimi

2010 yılında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Op. Dr. Emrah Demirci, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığında uzmanlık eğitimi tamamlayarak sırasıyla; Yozgat Şehir Hastanesi ve Ayvacık Devlet Hastanesinde üroloji uzmanı olarak görev yaptıktan sonra 2022 yılı Haziran ayından itibaren Biga Devlet Hastanesi Başhekimi olarak görev yapmaktadır.

Biga Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olarak, Bismil Devlet Hastanesi ve Biga İlçe Sağlık Müdürlüğünde görev yapmasına müteakip 2023 yılı içerisinde Biga Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Kadir Beyaz ayrıca Çanakkale Tüberküloz İl Koordinatörü olarak da görevini sürdürmektedir.

Biga Devlet Hastanesi Semasi

Biga Devlet Hastanesi Doktorları (Kardiyoloji)

Uz. Dr. Mücahit Taşdemir

            Mezuniyet: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

            Yıl: 2016

            Uzmanlık: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Biga Devlet Hastanesi Doktorları (Nöroloji)

Uz. Dr. Yusuf Bahri Demirkan

            Mezuniyet: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

            Yıl: 1991

            Uzmanlık: Bakırköy Ruh ve Siner Hastalıkları Hastanesi       

Biga Devlet Hastanesi Üroloji Doktorları

Op. Dr. Kenan Arslan

            Mezuniyet: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

            Yıl: 2015

            Uzmanlık: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Op. Dr. Ahmet Zeren

            Mezuniyet: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

            Yıl: 2002

            Uzmanlık: Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Biga Devlet Hastanesi Doktorları (Ortopedi)

Op. Dr. Gökhan Barbaros

            Mezuniyet: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

            Yıl: 2012

            Uzmanlık: İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Op. Dr. Cihan Sevinçhan

            Mezuniyet: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

            Yıl: 2002

            Uzmanlık: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi

Op. Dr. Devran Ertilav

            Mezuniyet: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

            Yıl: 2018

            Uzmanlık: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Biga Devlet Hastanesi Doktorları (Göğüs Hastalıkları)

Uz. Dr. Ömer Durak

            Mezuniyet: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

            Yıl: 1992

            Uzmanlık: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Biga Devlet Hastanesi Doktorları (Enfeksiyon Hastalıkları)

Uz. Dr. Safiyet Nur Özcan

            Mezuniyet: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

            Yıl: 2014

            Uzmanlık: Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Biga Devlet Hastanesi Doktorları (Psikiyatri)

Uz. Dr. Yunus Bayram Koçyiğit

            Mezuniyet: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

            Yıl: 2014

            Uzmanlık: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uz. Dr. Hülya Eltutan Öncüoğlu

            Mezuniyet: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

            Yıl: 1993

            Uzmanlık: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Biga Devlet Hastanesi Doktorları (Kulak, Burun, Boğaz)

Op. Dr. Adil Üstün

            Mezuniyet: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

            Yıl: 2010

            Uzmanlık: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Op. Dr. Rukiye Kara

            Mezuniyet: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

            Yıl: 2010

            Uzmanlık: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Biga Devlet Hastanesi Doktorları (Kadın Hastalıkları)

Op. Dr. Seçil Yücel

            Mezuniyet: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

            Yıl: 2010

            Uzmanlık: Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Op. Dr. Koray Güneş Yücel

            Mezuniyet: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

            Yıl: 2001

            Uzmanlık: Bursa Uludağ Üniversitesi

Op. Dr. Emre Akçıl

            Mezuniyet: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

            Yıl: 2009

            Uzmanlık: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Biga Devlet Hastanesi Doktorları (Çocuk Sağlığı ve Çocuk Hastalıkları)

Uz. Dr. Hakan Nehir

            Mezuniyet: İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi

            Yıl: 2000

            Uzmanlık: İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Uz. Dr. Deniz Atalay Özdoğan

            Mezuniyet: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

            Yıl: 2007

            Uzmanlık: Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uz. Dr. Rahime Burucu

            Mezuniyet: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

            Yıl: 2008

            Uzmanlık: İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü

Biga Devlet Hastanesi Doktorları (Göz Doktorları)

Op. Dr. Hülya Hanlıoğlu Kantar

            Mezuniyet: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

            Yıl: 2011

            Uzmanlık: Necmettin Erbakan Üniversitesi Merak Tıp Fakültesi

Biga Devlet Hastanesi Doktorları (Genel Cerrahi)

Op. Dr. Hüseyin Balbunar

            Mezuniyet: Gülhane Askeri Tıp Akademisi

            Yıl: 1988

            Uzmanlık: Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Op. Dr. Kenan Altıntaş

            Mezuniyet: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

            Yıl: 1986

            Uzmanlık: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Op. Dr. Uğur Doğru

            Mezuniyet: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

            Yıl: 1997

            Uzmanlık: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

Biga Devlet Hastanesi Doktorları (Beyin ve Sinir Cerrahisi)

Op. Dr. Öznur Karaarslan Kasab

            Mezuniyet: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

            Yıl: 2007

            Uzmanlık: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi

Biga Devlet Hastanesi Doktorları uzmanlık alanları ile birlikte; Acil Tıp Uzmanı, Radyoloji Uzmanı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı olarak farklı dallarda da hastanede görev yapmaktadırlar. Poliklinik hizmetleri dışında Biga Devlet Hastanesinde görev yapan uzman ve pratisyen hekimler;

Uz. Dr. Yunus Emre Ustaalioğlu – Tıbbi Biyokimya Uzmanı

Uz. Dr. Barış Sağlam – Tıbbi Biyokimya Uzmanı

Uz. Dr. Fatih Koç – Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Uz. Dr. Ramazan Akel – Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Uz. Dr. Şenay Ekin Palit – Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Uz. Dr. Rezzan Şenel İnan – Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Uz. Dr. Süleyman Hilmi Konar – Radyoloji Uzmanı

Uz. Dr. Fatih Aktaş – Radyoloji Uzmanı

Uz. Dr. Serdar Can –  Acil Tıp Uzmanı

Uz. Dr. Hamit Özçelik –  Acil Tıp Uzmanı

Uz. Dr. İmran Kaya –  Acil Tıp Uzmanı

Uz. Dr. Bülent Taşkın –  Acil Tıp Uzmanı

Uz. Dr. Nadir Demirgüneş – Pataloji Uzmanı

Dr. Esra Eker Aydın – Hemodiyaliz Uzmanı

Dr. Çağatay Canavar – Pratisyen Hekim

Dr. Cem Verim – Pratisyen Hekim

Dr. Halime Nazimoğlu – Pratisyen Hekim

Dr. İbrahim Halil Esen – Pratisyen Hekim

Dr. Gülşah Çiftçi – Pratisyen Hekim

Dr. Emil Hanzade – Pratisyen Hekim

Dr. Ayşe Kübra Arslan – Pratisyen Hekim

Dr. Hatice Feyza Kasab – Pratisyen Hekim

Dr. Elif Beyza – Çoban – Pratisyen Hekim

Dr. Binnur Ortatepe – Pratisyen Hekim

Biga Devlet Hastanesi Doktorlari

Biga Devlet Hastanesi Nerede?

Gerek Biga ilçe merkezi ve Biga köylerinde ikamet edenler veya çevre ilçelerden Biga Devlet Hastanesi Doktorları konusunda araştırma yapan bir çok kişi ayrıca Biga Devlet Hastanesi Nerede? konusunda da araştırma yapmaktadır. Biga Devlet Hastanesi ulaşılması oldukça kolay merkezi bir konumda olduğunu söylemek mümkündür.

Adres: Şirintepe Mh. / Kıbrıs Şehitleri Caddesi, No: 146 Biga / ÇANAKKALE

Telefon: 0286 316 10 06 ve 0286 911 01 87 Faks: 0286 911 01 87

E-Posta: [email protected]

İlgili İçerikler
Biga

Çemberimde Gül Oya Türküsü Hikayesi ve Sözleri

Çanakkale Biga yöresine ait bir türkü olan Çemberimde Gül Oya türküsünün sözleri Kamil Nizam Bigalı tarafından yazılmış olup Ahmet Yamacı derleme yapmıştır. Çemberimde Gül Oya

Çanakkale Genel

Çanakkale Gezisinde Ne Giyilir? Yanıma Ne Almalıyım?

Çanakkale gezisinde ne giyilir? merak ediyorsan doğru yerdesin. Günübirlik veya birkaç günlük turda çantanda neler olmalı? Tarih ve doğal güzellikler açısından zengin bir şehir olan

Çanakkale Genel

Çanakkale Türküsü Hikayesi

Çanakkale Türküsü hikayesi tahmin edebileceğiniz gibi Çanakkale Savaşına dayanmaktadır. Türkünün asıl kaynağı ise o yıllarda 11 yaşında olan Seyfullah Nutku’nun annesine yazmış olduğu mektuptur. Seyfullah’ın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bültene Abone OL

Ücretsiz bültene abone olarak, Biga ile alakalı son güncellemelerden anında haberdar olun.